Careforcare.org

Adres informatie
Adres: Hippolytuslaan 2
Postcode: 9991 AK
Plaats: Middelstum
Telefoon: 06-29541542
E-mail: frans@gunnink.nl
Website:

Overige Informatie
RSIN: 808090288
KvK: 33307005
Doelstelling

De stichting heeft als doel het verlenen van materiƫle steun aan ontwikkelingsprojecten in Zuide- lijk-Afrika, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen medewerkers in loondienst.
Medewerkers/bestuursleden mogen gemaakte kosten voor de stichting declareren.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in 2017 uit Mout, J.W. (secr.),  J van Kleef(penn.) en Gunnink, F. (voorz.)

 

Verslag activiteiten

Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting Care for Care, bestuurssamenstelling 

AD 2017 

 

 

Activiteiten voor fondswerving

In het jaar 2017 is er opnieuw geld geworven voor de doelstelling via verschillende activiteiten. Naast het inkopen, bewerken en verkopen van geschenkartikelen bestond een belangrijk deel van de ontvangen gelden uit giften van grote en kleine donoren. Voor wat betreft de activiteiten geschenkartikelen.  Grote dank gaat uit naar het echtpaar dat hieraan een onmisbare bijdrage heeft geleverd. 

 

 

Uitgaven en inkomsten

Er is een aanvraag geweest in 2017 ter ondersteuning van medische apparatuur in Zuid-Afrika. 

Er is een substantieel bedrag doorgestort aan giften die zijn binnengekomen voor de opvanglocaties van aidswezen en enkele personen actief in het hulpwerk op verschillende locaties.

 

Bestuur

Het bestuur heeft in 2017 enkele keren in beperkte hoedanigheid constructief vergaderd over de voortgang van de stichting. Tussentijds is er (telefonisch) overleg geweest met bestuursleden en vrijwilligers.

 

Het bestuur bestond in 2017 uit Mout, J.W. (secr.),  Van Kleef, J. (penn.) en Gunnink, F. (voorz.)

 

 

Bestanden

2017