Stichting Oasis Trails

Adres informatie
Adres: Geestdorp 35 C
Postcode: 3444 BE
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348417734
E-mail: info@oasistrails.org
Website: www.oasistrails.org

Overige Informatie
RSIN: 8106768800
KvK: 304146031
Doelstelling

Stichting Oasis Trails is in 1997 opgericht met als doel het bereiken van pelgrims en andere spirituele reizigers met het evangelie van Jezus Christus. 

Dat doel wordt bereikt door het ( helpen) opstarten en exploiteren van onderkomens voor overnachting of ontspanning aan routes - of in plaatsen van geestelijke betekenis.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. In de low budget herberg met betalende gasten wordt voldoende geld gegenereerd om uit de kosten te komen en eventueel het realiseren van nieuwe projecten te financieren. 
De stichting werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers. Dat geldt zowel voor bestuur als voor de ca 40 vrijwilligers die zich jaarlijks in de herberg of op andere wijze voor deze missie inzetten. Er is een declaratie regeling voor gemaakte kosten ten behoeve van de missie. Vrijwilligers, die in de herberg meewerken betalen zelf hun reis en krijgen gratis kost en inwoning. Vrijwilligers voor de locatie in India krijgen alleen gratis onderdak. De beheerders van het pelgrimshuis in Viana worden door hun achterban financieel ondersteund. Bestuurders verrichten hun taken zonder vergoeding, maar kosten voor reizen, overnachtingen, etc. kunnen gedeclareerd worden. 
Een echtpaar geeft al gedurende een aantal jaren leiding aan de herberg en heeft daar aan een duobaan met salaris op minimum niveau. Voor technische taken op gebied van publicatie, web-site en sociale media worden zo nodig zzp-ers ingeschakeld tegen het gebruikelijk tarief voor die diensten of op basis van een redelijke overeenkomst. 
Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Marijn Burkunk

Secretaris: Nicoline Straub-Wismeijer

Penningmeester: Wim van den Heuvel

Bestuurslid: Willem Terpstra


Bestanden

2014

2015

2016

2017

2018